RUSİYA – Efla Group

Rusiya Dövlət Xalqlar Dostluğu Universiteti

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani Qiyabi
Hüquq 275000 RUB 136000RUB
Müalicə işi 330000 RUB  
Stomatologiya 350000 RUB  
Əczaçılıq 198000 RUB  
Neft qaz işi 182000 RUB  
Iqtisadiyyat 270000 RUB 99000 RUB
Ekologiya 171000 RUB 93500 RUB
Filologiya 205000 RUB 95000 RUB
Arxitektura 217000 RUB

 

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 3000 RUB

Sankt-Peterburq Dövlət mülki aviasiya universiteti 

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani Qiyabi
Mülki hava gəmilərinin uçuş istismarı 2900 EUR 1500 EUR
Hava nəqliyyatında daşımaların təşkili və idarə edilməsi 2700 EUR 1500 EUR
Hava limanı fəaliyyətinin təşkili 2700 EUR 1500 EUR
Hava nəqliyyatında müəssisənin iqtisadiyyatı və təşkili 2700 EUR 1500 EUR
Yava nəqliyyatında menecment 2700 EUR 1500 EUR

Avtomatlaşdırılmış hava hərəkətinin idarə edilməsi

sistemlərinin texniki istismarı

2700 EUR 1500 EUR
Aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 2700 EUR 1500 EUR
Hava nəqliyyatında biznes proseslərin təşkili 2700 EUR 1500 EUR

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 3000 RUB

Kazan Dövlət Tibb Universiteti 

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani Hazırlıq
Müalicə işi 180000  RUB 100500 RUB
Pediatriya 145000 RUB 100500 RUB
Stomatologiya 180000 RUB 100500 RUB
Əczaçılıq 135330 RUB 100500 RUB

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 3000 RUB

Kazan Dövlət Texnologiya Universiteti 

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani Qiyabi
Neft-Qaz işi 139500 RUB 52000 RUB
Kimya texnologiyaları 139500 RUB 52000 RUB
Elektroenergetika və elektrotexnika 139500 RUB 48000 RUB
İnformasiya texnologiyaları 139500 RUB 52000 RUB
Turizm 96000 RUB 52000 RUB
İqtisadiyyat 125000 RUB 52000 RUB
Magistratura 139000 RUB 52000 RUB

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 3000 RUB

Dağıstan Dövlət Universiteti 

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani Qiyabi
Hüquq 78596 RUB 36540 RUB
İqtisadiyyat 78596 RUB 28990 RUB
Tarix

78596 RUB

24400 RUB
Xarici dil 78596 RUB  
Jurnalistika 78596 RUB 27110 RUB
Fizika 93060 RUB  
Kimya 93060 RUB  
Biologiya 93060 RUB 29280 RUB
Bədən tərbiyəsi 119545 RUB 36540 RUB
Magistratura 83854RUB  

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 1800 RUB

Dağıstan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani Qiyabi
Hüquq 83300  RUB  29000RUB
Tarix 83300  RUB 29000 RUB
Filologiya 83300  RUB 29000 RUB
Pedaqogika 83300  RUB 29000RUB
Məktəbəqədər təhsil  83300  RUB 29000 RUB
Musiqişünaslıq 83300  RUB 29000 RUB
Psixologiya 83300  RUB 32420 RUB
Bədən tərbiyəsi 77700  RUB 33700 RUB
Magistratura 88830  RUB 37440 RUB

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 1800 RUB

Dağıstan Dövlət Xalq Təsərrüfatı Universiteti  

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani Qiyabi
Hüquq 96310 RUB 25970 RUB
İqtisadiyyat və idarəetmə 96310 RUB 25970 RUB
Maliyyə kredit 96310 RUB 25970 RUB
Mühasibat uçotu və audit 96310 RUB 25970 RUB
Turizm 96310 RUB 25970 RUB
İnformasiya texnologiyaları 109620 RUB 25970  RUB
Sənaye və mülki tikinti 109620 RUB  
Vergi və vergitutma 109620 RUB 25970  RUB

M.M. Cambulatov adına Dağıstan 

Dövlət Aqrar Universiteti 

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani Qiyabi
İqtisadiyyat 87300 RUB  30000 RUB
*Avtomobil nəqliyyatı 103300  RUB 25000  RUB
Ekologiya 103300 RUB 25000  RUB
*Biologiya 103300 RUB  
*Zootexnik 103300 RUB 25000  RUB
*Baytar həkimi 103300 RUB 25000  RUB
 *Baytar-sanitar ekspertiza 103300  RUB 25000  RUB
     
     
     
     

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 1800 RUB

* – Yuxarıda ulduz işarəsi qoyulmuş fakültələrdə müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçən abuturiyentlər təhsil haqqından və yataqxana xərclərindən azad olunur. 

Universitet tərəfindən də tələbə təqaüdü ilə təmin olunurlar.

Dağıstan Dövlət Tibb Universiteti

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani Qiyabi
Müalicə işi 113000 RUB  
Pediatriya 107500 RUB  
Stomatologiya 138100 RUB  
Əczaçılıq 91500   RUB  

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 2400 RUB

Dağıstan Dövlət Texniki Universiteti 

Fakültələr Təhsil haqqı
Əyani   Qiyabi
Neft qaz işi 132500 RUB   34100  RUB
Tikinti mühəndisliyi 105000 RUB   34100  RUB
Nəqliyyat proseslərinin texnologiyası 105000 RUB  25300  RUB
Tətbiqi İnformatika 105000 RUB  34100  RUB
Elektroenergetika və elektrotexnika 99100 RUB  34100  RUB
Dövlət və bələdiyyə idarəetmə 81500 RUB  34100  RUB
Turizm 81500 RUB  25300  RUB
İqtisadiyyat  81500 RUB  34100  RUB
Magistratura 93000 RUB  51200  RUB

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 1500 RUB