Dağıstan Dövlət Texniki Universiteti  – Efla Group

Dağıstan Dövlət Texniki Universiteti 

 

         Fakültələr                                     

Təhsil haqqı
Əyani Qiyabi
Neft qaz işi 132500   RUB 34100 RUB
Tikinti mühəndisliyi 1055000 RUB 34100 RUB
Nəqliyyat proseslərinin texnologiyası 1055000 RUB 25300 RUB
Tətbiqi İnformatika 1055000 RUB 34100 RUB
Elektroenergetika və elektrotexnika 99100 RUB 34100 RUB
Dövlət və bələdiyyə idarəetmə 81500 RUB 34100 RUB
Turizm 81500 RUB 25300 RUB
İqtisadiyyat 81500 RUB 34100 RUB
Magistratura 93000 RUB 51200 RUB

Tələbə şəhərciyində aylıq otaq haqqı 1500 RUB

Leave a Comment


Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.